onsdag 24 juni 2009

Aorta + Lyrikvännen = sant

I senaste Lyrikvännen (nr. 4/09 - tema: Skräck) gästspelar Aorta som "Lyrikvännenvännen", och vi delar där med oss av både text och bild.

"Årets fjärde nummer är riktigt tjockt och kommer att räcka hela sommaren lång. Men bli inte alltför lugn, för under hängmattan lurar monstren ..." (samt, får vi tillägga, traditionsmedveten konst och litteratur! Bu!).

D. A.

Recension i HD

Så har Helsingborgs Dagblads Ann Lingebrandt (24/6 -09) satt sig ned i solen och läst senaste numret av Aorta.

Det rycker visserligen nervöst i hennes republikanska reflexer när hon "läser Carl Forsbergs inledande öppna brev till 'hennes kungliga höghet Victoria Bernadotte', där han ber henne deklarera sitt stöd till de fria konsterna – men om inte annat kan man ju sympatisera med kampen mot kulturförflackningen.

Den som vill ta det lite lättsammare kan i stället försjunka i Christopher Rådlunds text om barndomens bildningsresa i Prins Valiants spår.

Men framför allt kan man njuta furstligt av översatt poesi, från klassiker som Goethe och Else Lasker-Schüler till nya bekanta som Ana Luisa Amaral och Amy Fugate."


D. A.