torsdag 25 september 2008

Aorta på bokmässan i Göteborg


Passa på att träffa Aortas ansvarige utgivare Carl Forsberg och chefredaktör David Almer i tidskriftsmontern B04:04 på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg!

Klockan 16 lördagen den 27 september presenteras Aortas rykande färska dubbelnummer 20-21 med tema döden och nordiska gemenskaper.

Välkomna!

onsdag 24 september 2008

Öijercitat

SvD påminner om vad Öijer uttryckte i DI Weekend #28:

"Jag tycker om de gamla städerna – allt som är vackert – som de såg ut innan socialdemokraterna rev alla gamla hus och förstörde hela landet."

måndag 22 september 2008

Lagerholm och Kant


Rätt som det är ramlar man över något intressant på Svenska Dagbladets allt mindre kvalitativa kultursidor (Ja, jämför med för bara 10 år sedan!). Denna gång, som så många gånger förr, är det "Under strecket" som bjuder på det intressanta. Martin Lagerholm skrev den 12 september 2008 "Litteraturen är större än tycke och smak" där han utifrån Literarische Wertung und Kanonbildung (Königshausen & Neumann) förklarar varför en litterär kanon är en vettig sak:

"I ett övertygande resonemang anför Wellbery några centrala idéer hos Kant, bland annat den som vill påvisa att ett smakomdöme är någonting som når bortom det rent subjektiva; att det snarare omfattar en del av en gemensam mottaglighet (sensus communis), som i sin tur utgör någon sorts måttstock vid estetiska värderingar. Med detta menar inte Kant att det normerande i värdesättningarna innebär att vi alla måste tycka likadant, utan att det i språkligt, socialt och estetiskt hänseende är meningslöst att som enskild individ fälla ett smakomdöme giltigt 'bara för mig'."

lördag 20 september 2008

Öijers nya...


Bruno K är på G igen, och åter igen påminns vi om att en av Sveriges de facto mest lästa poeter inte går i temporära estetiska och idémässiga ledband. Med sin poesi, metaforrik, mytisk och bildstormande modernistisk utan att tappa kontakten med traditionen når han ut till folket; och det med en fascinerande diktsamling. Svart som silver bränner sig fast med sin civilisations- och modernitetskritik.

I dagens DN på nätet meddelar Öijer bl.a. :

"Jag vill inte gå omkring i några dåliga skor. Du vill inte köpa en dålig bil, du är väl ute efter kvalitet, eller hur? Det gäller litteraturen också. Och konsten, och musiken. När det gäller litteratur så fungerar det så att ju mer du läser, desto mer kunskap får du om vad som är 'bra' och 'dålig' litteratur. För mig står till exempel Hjalmar Söderberg för kvalitet."

och:

"Jag har alltid sett ­poeten som en form av andlig vägvisare och civilisations- och samhällskritiker. Men också en människa som kan beskriva de djuppsykologiska schakten inom en människa. Och det är för att poesin ska kunna betyda något för människor, ska kunna vidröra. All form av intellektuell poesi skriven för akademiska kretsar har aldrig intresserat mig."

Nuff said.