lördag 19 juli 2008

Sommarläsning?


Intressant nyare sommarläsning för den nyfikne:

Poesi:

Coyle, Bill, The God of This World to His Prophet (Chicago 2006)
Espmark, Kjell, Vintergata (Stockholm 2007)
Mason, David, Arrivals (Oregon 2004)
Omar, Mohamed, Faraos förbannelse (Stockholm 2007)
Omar, Mohamed, Parakleitos. Fragment tillägnade Ljusets Apostel (Stockholm 2008)
Næss, Henning, Før solen blir en skygge av seg selv (Norge 2007)
Sandell, Håkan, Skisser till ett århundrade (Stockholm 2006)
Spaans, Ronny, Svalene i Lisboa. Vers og forteljingar (Stavanger 2008)
Tafdrup, Pia, Valarna i Paris (Lund 2004)

Facklitteratur:

Luthersson, Peter, Svensk litterär modernism. En stridsstudie (Stockholm 2002)
Malmberg, Bertil, (red. Luthersson, Peter m.fl.) Diktaren i sitt sekel (Stockholm 2006)
Nordin, Svante, Humaniora i Sverige. Framväxt. Guldålder. Kris (Stockholm 2008)
Palm, Göran, Tack, modernismen, för den tid som varit! En bok om modern och omodern poesi (Stockholm 2007)
Shachar, Nathan, Blodseld och nordisk längtan. Oscar Levertin och hans tid (Stockholm 2006)
Sjöblad, Christina (red.), Utan poesi - aldrig! Baudelaire i nuet (Stockholm 2008)
Stjernfelt, Frederik och Thomsen, Søren Ulrik, Kritik av den negativa uppbyggligheten (Stockholm 2007)