söndag 22 juni 2008

Thente, Boethius och FRA-lagen

DN-litteraturredaktören Jonas Thentes blogg bjuder allt som oftast på kloka små inlägg; dagens inlägg, "På tröskeln till en ny epok", är skönt retrogardistisk och behandlar FRA-lagen utifrån ett romerskt dekadensperspektiv. Läs den!

fredag 20 juni 2008

Aortas "grå glöd"


Kvällspostens Anders E Larsson (18/6) säger bl.a. följande om Aorta:

"Uppslaget med en dikt av Elena Sjvarts på ena sidan, och en målning (svartvit, liksom resten av tidskriftens sidor) av Jennifer Anderson på den andra, fångar uppmärksamheten; i October Shore fäller en yngre kvinna, iklädd mörk kappa med huva, ned blicken i marken framför sig mot en skuggad bakgrund. [...]Nye chefredaktören David Almers första Aortautgåva ruvar på rik poesi."

Läs hela recensionen här.


(bilden till höger är (c) Jennifer Anderson.)

onsdag 18 juni 2008

DN recenserar AortaI gårdagens DN (17/6) recenserade kulturchefen Maria Schottenius Aorta nr. 19. Tyvärr finns inte recensionen tillgänglig på DN:s hemsida, varför vi presenterar den här:

"Tvärkulturell tidskrift med annat tonläge

I allt massmedialt gafflande och gapande finns det även i dag speciella rum med andra tonlägen och inställningar.

Tidskriften Aorta har bytt redaktör från Carl Forsberg till David Almer, som öppnar med ett renässansnummer, där han tar emot på tjockt gräddvitt papper. Uppenbarligen har tidskriften en mobil västskandinavisk redaktion i Göteborg, Oslo, Stavanger, Stockholm, och en rad konstformer får samsas. Den sensationelle renässansfilosofen Giordano Bruno beskrivs av Percival, från livet i en håla utanför Neapel tills han naken och med munlås år 1600 förs till avrättningsplatsen på Campo dei Fiori i Rom. James Joyce och Johannes Paulus II har båda postumt velat ärerädda honom, och får man nog säga, lyckats. Tillsammans med några andra Bruno-fans.

I en spännande artikel om aztekerna i europeisk renässanskonception läser Håkan Sandell i ett encyklopediskt verk med flora och fauna "hur de spanska soldaternas avhuggna huvuden placerats bredvid hästarnas avhuggna huvuden i demokratiska rader".

I tidskriften finns också en rad renässansdikter nyöversatta, bl a Maurice Scève, Joachim Bellay.

Bildkonstnären Jennifer Anderson (född -75) från Glasgow presenteras och presenterar sig med en rad bilder som är svåra att ta ögonen från, "Chrysalis", "Drifting" och inte minst "Precious metal" som ligger smältande bredvid en Sapfo-dikt, som översatts på originalets versmått.

Avslutningsvis finns ett notblad av Franz Schubert och därefter en svensk översättning av Heinrich Heines "Der Doppelgänger" som Schubert tonsatt.

Det är uppmuntrande att få den här sortens tidskrifter till redaktionens tidskriftsbord.

Håll ut.

Maria Schottenius" (c) Dagens Nyheter
(bilden till höger är (c) Jennifer Anderson.)

tisdag 17 juni 2008

Recept för att göra konst angelägen


I dagens SvD kan man läsa om hur Ricardo Donoso, utställningskommissarie på Edsvik konsthall, gör en god gärning genom att föra fram samtida figurativt måleri - visserligen av skiftande kvalitet, men tanken är god. Installationer och klart avantgardistisk elitkonst göre sig icke besvär. SvD skriver: "Sedan han tillträdde på sin post för tre år sedan har den tidigare omtvistade konsthallen i Sollentuna blivit en publikmagnet. Receptet är ingenting han hymlar med: Traditionell konst och populistiska evenemang lockar besökare och bekostar satsningar [tyvärr, får vi väl säga här på Retrogardism etcetera] på det mer avantgardistiska."

Det finns en fin humanistisk grundtanke hos Danoso som fler utställare i Sverige borde ta efter: "De flesta konsthallar i kranskommunerna har lagt ner verksamheten. Här i Edsvik kollapsade den för att man mest hade konceptuell konst som bara lockade crème de la crème. Jag tycker inte att någon ska äga rätten till sanningen, utan tror att människor själva har förmågan att bedöma vad som är bra och dåligt".

"Sanningen" finns för närvarande på konstinstitutioner och konstutbildningar - där man fastnat i inbillat provocerande konceptkonst och ickefigurativa tvångströjor. Detta blev klart uppenbart om man exempelvis besökte Konstfacks vårutställning; "konstverken", bl.a. lerklumpar med inbäddade kopulerande könsorgan, sängar med halshuggna svanar etc, kunde likväl varit framplockade från 1970 års vårutställning. Folk ryckte så klart bara på axlarna, en stor förlust för konst vars hela grund ligger i att provocera. Det som vill vara avantgarde blir bara tomma gester.

Donoso identifierar för övrigt de gemensamma drag som han tycker svenskt samtidsmåleri har: rotlöshet, bredd och avsaknad av regional prägel - i de retrogardistiska målarkretsarna är de gemensamma dragen snarare rötter, djup och regional prägel, men så är de inte så uppmärksammade. Än. Åtminstone inte av Donoso. Följande uppfattning är vi dock helt tillfreds med: " –Vissa konstkritiker säger att måleriet är dött. Det stämmer inte. Jag tror tvärtom att det är på väg att ta över igen."

Det finns mycket som pekar på att han har rätt. Vi går en spännande tid till mötes.

torsdag 12 juni 2008

Retrogardet svarar Sjösvärd


Saxat från tidskrift.nu:

"Senaste numret av Aorta innehåller två svar till Thomas Sjösvärd angående artikeln om avantgardism och retrogardism som publicerades här på tidskrift.nu i början av året. Redaktörerna David Almer och Carl Forsberg menar i sin replik att 'Sjösvärd sitter fast i samma inskränkta formfokus som överallt drabbar den potentiellt intressanta diskussionen kring dagens konst och poesi' och författaren Håkan Sandell bidrar med en definition av retrogardistisk poetik som 'den radikaliserade längtan efter en levande undertext'."

Läs de publicerade replikerna här.

tisdag 3 juni 2008

Aorta nr. 19 ute nu!


Aorta nr. 19, årets första, finns snart i handeln! Den distribueras för närvarande till ett antal kvalitetsbokhandlare i Sverige och Norge. Vill man beställa redan nu på nätet går det självfallet utmärkt, beställ genom att skicka ett e-mail till retrogardism@gmail.com! Priset är 100kr.

Det har skett en del förändringar i Aortas redaktion sedan 2007; för det första har David Almer tillträtt som ny chefredaktör efter att Carl Forsberg blivit kulturbyråkrat på heltid. Det har medfört att förra årets utgivning blivit lite haltande – vilket redaktionen planerar att åtgärda genom sex nummer i år istället för de sedvanliga fyra.

Nummer 19 har tema "renässans" – ett begrepp som ofta tas för givet som bl.a. modernitetens startpunkt, antikens pånyttfödelse etc. – när det likväl även kan ses som döden för många ting, inte minst medeltidens traditioner och religiösa djup. Det är redaktionens förhoppning att numret belyser begreppet renässans både som problematisk epokindelning och i betydelsen pånyttfödelse i ett bredare spektrum.

Numret inleds med Christopher Rådlunds presentation av den skotska konstnären Jennifer Anderson (f.1975), en ung förmåga vars måleri illustrerar flertalet essäer numret igenom. Efter det kan vi läsa om Percivals tankar kring renässansfilosofen Giordano Bruno och följa med Håkan Sandell på en resa till aztekernas kultur under renässansen. Alexander Ibsen presenterar också i en längre essä sina tankar kring Don Juan och teaterns renässans. Jelena Selin skriver i sin tur om Petrarca och om dennes bestigning av Mont Ventoux.

Men här ryms som vanligt också andra perspektiv. Claes Ahlund har funderat över August Strindbergs och Verner von Heidenstams renässansgräl. Carl-Michael Edenborg har bidragit med en text om Carl-August Ehrensvärds försök med nyklassicism och Bill Coyle problematiserar New Formalism i USA och denna rörelses metriska potential.

Vi presenterar också fina tolkningar av unga och gamla poeter; exempel är Viveka Heymans översättningar av 1500-talspoeterna Maurice Scève och Joachim du Bellay, samt dikter av Anni Sumari (f.1965). Dessutom finner vi nytolkningar av såväl Sapfo som Pasolini, John Donne som Joost van den Vondel. Dessutom får Elena Schwarz/Sjvarts stort utrymme i detta nummer; Ronny Spaans har intervjuat både henne och Luuk Gruwez, och hela tre Schwarz-dikter finns att ta del av. För första gången bjuder vi också på musik – Augustin Mannerheim har översatt Heinrich Heines ”Der Doppelgänger”, tonsatt av Schubert.

Med anledning av Henrik Wergelands 200-årsjubileum i år har Henning Næss tagit sig an att studera Wergelands dikt ”Mig selv” – eller ska man snarare beteckna hans text som en diskussion med Wergeland själv? Döm själv.

Nästa nummer av Aorta är ett dubbelnummer och kommer redan i sommar, och med tanke på våra sex planerade nummer i år kan vi alla se fram emot ett minst sagt aortiskt 2008.

Du kan köpa Aorta på följande försäljningsställen:

Stockholm: Akademibokhandeln City, Press Stop/Pressbyrån Västermalm (Västermalmsgallerian), Hedengrens bokhandel (Sturegallerian), Press Stop Söder (Götgatan 31), Hållplatsens T&T (Folkungagatan 112), Akademibokhandeln Skrapan (Götgatan 78/Skatteskrapan)

Malmö: Tidskriftsbutiken Malmö (S Förstadsgatan 18)

Lund: Press Stop (Klostergatan 8)

Karlshamn: Antikvariat Bode Carlshamn (Ronnebygatan 15)

Norrköping: Antikvariatet i Norrköping

Sunne: Kvarngatans Tobak