lördag 19 januari 2008

Recension av Aorta i Norrbottens-Kuriren

Norrbottens-Kurirens recension av Aorta #18 från den 15/1 2008 kan läsas här. Utdrag:

"I övrigt skriver Jelena Selin lärt om kopplingen mellan vin och metafysik, medan redaktören Carl Forsberg ägnar sin text åt ett nyutgivet standardverk inom den psykedeliska litteraturen: Ernst Jüngers Psykonauterna. Och något utanför temat publiceras ett utdrag ur Charles Baudelaires elaka och roliga reseskildring Belgien avklätt. Ett sällsynt gormande utfall, där Belgien och belgarna får klä skott för allt ont som mänskligheten drabbats av: 'Det är lika svårt att definiera den belgiska karaktären som det är att klassificera Belgaren på varelsernas skala. Han är en apa, men han är blötdjur.'
Men vilken energi i attackerna. Vilket gott humör i allt det hätska. Skrivandets rus."

onsdag 9 januari 2008

Ullgrens huvud på en spik

Malin Ullgren slog nog huvudet på spiken i sin intervju av Aase Berg i DN den 7/1 2008 när det gäller karriärsplanering i poesi-Sverige. Språkmaterialistisk dekonstruktiv strategi har ju länge varit legio för den som önskar bli publicerad och få fina recensioner av meningsfränder i olika blad, vilket bl.a. Johan Lundberg visade på i den nu insomnade OEI-debatten i våras. Vi låter här intervjun tala för sig själv:

MU: "Funderade du på om det var dåligt för din poetkredd att skriva om barn, att det är konkret, vardagligt och gör anspråk på meningsfullhet?"

AB: "- Nej, hur karriärplanerar man som poet?"

MU: "Jo, genom att ständigt säga att man misstror språkets möjligheter att säga något, och så vidare."

Ullgrens klarsynthet är nog tyvärr sann i dagens litteraturmiljö, men retrogardet önskar Berg lycka till gällande sin (omedvetna?) intention att göra sin poesi relevant utanför en marginaliserad grupp akademiker och språkmaterialister.

måndag 7 januari 2008

Recensioner av Aorta nr. 18

Kristianstadsbladet recenserade den 29/12 2007 Aorta nr. 18:

"[...] Retrogardismens sympatiska organ Aorta handlar denna gång om rus och inspiration. David Almer skriver utmärkt om Oden och skaldekonstens ursprung, Therese Bohman har läst d'Annunzios drygt sekelgamla roman "Elden" och Jelena Selin rör sig ledigt mellan vin och alkemi. Lägg därtill ett knippe romerska elegier av Goethe.

Mest minnesvärd är ändå Håkan Sandells skildring av en LSD-tripp i ungdomsåren. Kanske inte så mycket för den dikt upplevelsen gav upphov till och som återges i Aorta, men desto mer för Sandells förmåga att idag, nästan trettio år senare, fånga en svunnen tid och låta hågkomsterna smälta samman till ett starkt lysande självporträtt. Rusets verkan må ha avtagit, inspirationen lever alltjämt vidare. [...]"

LO-tidningen skrev om Aorta den 7/12 2007:

"Den litteraturkonservativa Aorta är hundra år efter sin tid. Nummer XVIII handlar om Rus & inspiration och känns underbart dekadent, med diverse högst uppriktiga nedslag i egna och andras delirier."


Numret kan köpas via förlaget för 100kr, en prenumeration (fyra nummer) kostar 350 kr inom Europa. Gör din beställning eller kontakta redaktionen på retrogarde@gmail.com

Numret kan även införskaffas på nätet via Tidskriftsbutiken.nu och h:ströms, lokalt i Stockholm via Akademibokhandeln (Mäster Samuelsgatan 28), Hedengrens bokhandel, Press Stop Götgatan och Västermalm.

torsdag 3 januari 2008

Gott nytt retrogardeår!


Med ett Österlingcitat från SvD den 26/7 1904 hälsar retrogardet ett gott nytt år:

"Den poet, som förhärligar nutidens sociala idéer och rörelser och som tror sig fylld av hela vår moderna tillvaro, har i förbigående sagdt oftast blott fångat en ton i den oändliga konserten, ett skri, i hvilket han tycker sig återfinna sitt eget hjärtas. Han är i själfva verket längre bort från det centrala i tidsstämningen än den, som går afsides och blott lyssnar till det själens sorl, som left i alla släkten."